Cenník

Milí priatelia!

Na tejto strán­ke náj­de­te náš cen­ník. Nie je to však dogma, ktorá za kaž­dých okol­nos­tí platí. Máme tieto ceny vy­pra­co­va­né pre­dov­šet­kým preto, aby ste sa do­ká­za­li zo­rien­to­vať, aby ste ve­de­li, čo zís­ka­te v prí­pa­de ne­ja­kých sú­ťa­ží, akcií a po­dob­ne. Vo vše­obec­nos­ti platí, že sa sna­ží­me spl­niť pred­sta­vy kaž­dé­mu. Či už v zmene dru­hov ba­lí­kov, cien, alebo iných slu­žieb. Preto ak máte svoju pred­sta­vu o tom, čo by ste chce­li a čo by Vám vy­ho­vo­va­lo, kon­tak­tuj­te nás a ur­či­te pre Vás náj­de­me rie­še­nie.
Vieme sa pris­pô­so­biť iným ča­so­vým po­žia­dav­kám, k fo­te­niu máme k dis­po­zí­cii rôzne rek­vi­zi­ty a do­pl­n­ky, baby sety, šper­ky..., na ob­jed­náv­ku za­bez­pe­čí­me vi­zá­žis­t­ku.Výstupy Vám dodáme podľa želania vo forme:

- fotografií
- puzzle rôznych veľkostí
- fotoobrazov na fotopapieri alebo plátne
- fotokníh, od jednoduchších po veľmi exkluzívne
- CD, DVD alebo USB kľúčov, vrátane prezentácií (pri dostatočnom počte fotografií)

Portréty, rodinné fotenie, fotenie detí, Rande a Valentínske fotenie

BALÍK KLASIK

29
 • fotenie cca 30 minút

 • 8 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 16 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 8 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXTRA

49
 • fotenie cca 1 hodina

 • 15 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 30 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 15 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK MAXI

69
 • fotenie cca 2 hodiny

 • 20 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 40 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 20 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXKLUZIV

89
 • fotenie cca 3 hodiny

 • 25 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 50 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 25 fotografií do veľkosti A4

 • fotografie na potlačenom DVD

Tehotenské fotenie a fotenie bábätiek - newborn

BALÍK KLASIK

45
 • fotenie cca 60 minút

 • 8 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 16 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 8 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXTRA

65
 • fotenie cca 1 až 2 hodiny

 • 15 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 30 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 15 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK MAXI

85
 • fotenie cca 2 hodiny

 • 20 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 40 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 20 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

Glamour, Boudoir, Akt

BALÍK MAXI

65
 • fotenie cca 1 hodina

 • 7 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 14 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 7 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK KLASIK

79
 • fotenie cca 2 hodiny

 • 12 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 24 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 12 fotografií do veľkosti A5

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXTRA

95
 • fotenie cca 3 hodiny

 • 18 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 36 fotografií na DVD.)

 • v cene tlač 18 fotografií do veľkosti A4

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXKLUZIV

129
 • fotenie cca 3-4 hodiny

 • 25 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie. (Spolu 50 fotografií na DVD.)

 • v cene FOTOKNIHA alebo tlač do veľkosti A4

 • fotografie na potlačenom DVD

Vianočné fotenie

BALÍK KLASIK

36
 • fotenie cca 30 min. až 1 hodina

 • 6 farebných retušovaných fotografií na DVD, vianočný pozdrav, fotomagnetka.

 • v cene tlač 6 fotografií do veľkosti A5, 2x vianočný pozdrav a 1x fotomagnetka

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK MAXI

56
 • fotenie cca 1 hodina

 • 12 farebných retušovaných fotografií na DVD, vianočný pozdrav, fotomagnetka.

 • v cene tlač 12 fotografií do veľkosti A5, 2x vianočný pozdrav a 2x fotomagnetka

 • fotografie na potlačenom DVD

BALÍK EXTRA

76
 • fotenie cca 2 hodiny

 • 20 farebných retušovaných fotografií na DVD, vianočný pozdrav, fotomagnetka.

 • v cene tlač 20 fotografií do veľkosti A5, 6x vianočný pozdrav a 4x fotomagnetka

 • fotografie na potlačenom DVD

Fotenie stužkovej slávnosti: 150,- €.

Cena zahrňuje: fotenie od začiatku stužkovej slávnosti do polnoci, odovzdanie potlačeného DVD pre každého žiaka a pre učiteľa.

Fotenie na tablo a maturitné oznámenia

skupinové /nad 10 osôb/: 15,- €/osoba, jednotlivci: 20,-€/osoba.
Cena zahrňuje: 3 rôzne upravené fotografie, tlač 150 fotografií vo formáte na maturitné oznámenia a 3 fotografií na tablo vo formáte 10x15.