Cenník

Milí priatelia!

Na tejto strán­ke náj­de­te náš cen­ník. Nie je to však dogma, ktorá za kaž­dých okol­nos­tí platí. Máme tieto ceny vy­pra­co­va­né pre­dov­šet­kým preto, aby ste sa do­ká­za­li zo­rien­to­vať, aby ste ve­de­li, čo zís­ka­te v prí­pa­de ne­ja­kých sú­ťa­ží, akcií a po­dob­ne. Vo vše­obec­nos­ti platí, že sa sna­ží­me spl­niť pred­sta­vy kaž­dé­mu. Či už v zmene dru­hov ba­lí­kov, cien, alebo iných slu­žieb. Preto ak máte svoju pred­sta­vu o tom, čo by ste chce­li a čo by Vám vy­ho­vo­va­lo, kon­tak­tuj­te nás a ur­či­te pre Vás náj­de­me rie­še­nie.
Vieme sa pris­pô­so­biť iným ča­so­vým po­žia­dav­kám, k fo­te­niu máme k dis­po­zí­cii rôzne rek­vi­zi­ty a do­pl­n­ky, baby sety, šper­ky..., na ob­jed­náv­ku za­bez­pe­čí­me vi­zá­žis­t­kuVýstupy Vám dodáme podľa želania vo forme:

- fotografií
- puzzle rôznych veľkostí
- fotoobrazov na fotopapieri alebo plátne
- fotokníh, od jednoduchších po veľmi exkluzívne
- CD, DVD alebo USB kľúčov, vrátane prezentácií (pri dostatočnom počte fotografií)
- Odovzdávame len Vami vybraté a upravené fotografie, neupravené neposkytujeme

Rodinné fotenie, fotenie detí, tehotenské fotenie, portréty, fotografie v štýle fine art príplatok 30%

BALÍK MINI

50

BALÍK KLASIK

85

BALÍK EXTRA

105

BALÍK EXKLUZIV

135

Fotenie bábätiek - newborn

BALÍK KLASIK

80

BALÍK MAXI

100

BALÍK EXTRA

140
 • fotenie cca 1 až 3 hodiny

 • 20 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie.

 • bez tlače
 • alebo doplatok za kvalitnú tlač 20 ks. fotografií 13x18 cm., premium lesk alebo silk, cena 10 Eur
 • v prípade záujmu fotokniha za doplatok 30 Eur

 • fotografie v tlač. aj webovom rozlíšení posielam elektronicky

Glamour, Boudoir, Akt

BALÍK MINI

70

BALÍK KLASIK

105

BALÍK MAXI

135

BALÍK EXKLUZIV

155
 • fotenie cca 1 až 2 hodiny

 • 22 farebných retušovaných fotografií, ktoré budú prevedené aj do ČB verzie.

 • bez tlače
 • alebo doplatok za kvalitnú tlač 22 ks. fotografií 13x18 cm., premium lesk alebo silk,
 • cena 11 Eur
 • v prípade záujmu fotokniha za doplatok 30 Eur

 • fotografie v tlač. aj webovom rozlíšení posielam elektronicky

Vianočné fotenie

BALÍK MINI

60

BALÍK KLASIK

80

BALÍK MAXI

110

Narodeninové fotenie

BALÍK MINI

60

BALÍK KLASIK

85

BALÍK MAXI

115

Fotenie stužkovej slávnosti: 280,- €.

Cena zahrňuje: fotenie od začiatku stužkovej slávnosti do polnoci, odovzdanie usb kľúča so všetkými fotografiami, ktoré prejdú základnou úpravou ako orez, jas, sýtosť farieb atď.

Fotenie na tablo a maturitné oznámenia

skupinové /nad 10 osôb/: 30 €/osoba, jednotlivci: 35 €/osoba.
Cena zahrňuje: 3 rôzne upravené fotografie, tlač 60 fotografií vo formáte na maturitné oznámenia a 3 fotografií na tablo vo formáte 10x15.