Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pravidlá používania cookies

 

Tieto pravidlá sa môžu zmeniť, alebo aktualizovať aj bez upozornenia. Z uvedeného dôvodu sa môžete oboznamovať s ich aktuálnou verziou na tejto stránke, pričom sa môžete orientovať dátumom ich zverejnenia. Tieto boli zverejnené 29.5.2018.

Cookies

Stránky využívajúce cookies, vytvoria vo vašom počítači malý textový cookies súbor. Ide o krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak takúto stránku znova navštívite, vďaka cookies sa pripojíte rýchlejšie. Stránka zároveň "rozpozná" opakovanú návštevu a ponúkne Vám preferované nastavenia, prípadne informácie, ktoré uprednostňujete, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webu a v nadväznosti na tieto informácie zobrazí relevantný obsah, prípadne ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré by sa Vám mohli hodiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, interných systémov webovej stránky (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, napríklad ak sa zaregistrujete ako model, modelka, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, Vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť Vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies - sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies -  zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si Vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutne nutné
 • Prevádzkové
 • Funkčné
 • Reklamné

 

Nevyhnutne nutné cookies Vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami
 • si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby
 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (DÔLEŽITÉ! Tieto informácie nepoužívame na to, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky)
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies -  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri Vašej návšteve.

S ich pomocou

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
 • zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený

Reklamné cookies - sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Informácie o vašej návšteve nášho webu

Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača

Informácie o vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na adresu našej spoločnosti alebo zaslaním podnetu na kontakt uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom pošty na adresu Pier Photography, Zelená 6, 940 01, Nové Zámky.

Užitočné odkazy

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google - policies.google.com/privacy.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne https://pier.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky pier.sk“) je Pier Photography, Zelená 6, 940 01, Nové Zámky, e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach pier.sk, fototipy.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „Používateľ“).

Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok pier.sk, fototipy.sk potvrdzuje, že bol so zásadami ochrany osobných údajov oboznámený a súhlasí s nimi.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a  pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a e-mailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach a zákona o účtovníctve, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.
 • Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 • Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k novinkám

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (novinky), sú: e-mailová adresa Dotknutej osoby.
 • Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého emailu s novinkami alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie noviniek Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu kampaní noviniek, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu kampaní noviniek.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s GDPR a/alebo Zákonom.
 • Novinky nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

 • Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.
 • Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.
 • Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.
 • Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

 • Osobné a iné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom spolupráce (medzi modelkou/om a fotografom) Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov obce bydliska, pohlavie, dátum narodenia, výška, váha, obvod bokov, obvod pása, obvod hrudníka, veľkosť košíkov (len modelky) farba pleti, farba očí, farba vlasov, dĺžka (typ) vlasov, veľkosť topánok, konfekčná veľkosť, tetovanie a piercing, dosiahnutá úroveň v modelingu, popis skúseností s fotomodelingom, oblasti záujmu pózovania, ochota pracovať za TFP, jazykové znalosti a profilové fotografie Dotknutej osoby.
 • Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok.
 • Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.
 • Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 • Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.
 • Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s GDPR a/alebo Zákonom.
 • Služby spojené na základe vzájomnej spolupráce medzi modelkou/om a fotografom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018.

Prenájom fotoštúdia

Ak fotíte profesionálne alebo na amatérskej úrovni, ponúkame Vám možnosť fotenia vo fotoštúdiu, ktoré splní Vaše potreby a predstavy. Sme Vám plne k dispozícii, radi poradíme s používaním fototechniky, nastavením svetiel, proste so všetkým, čo budete potrebovať. Máme pre Vás pripravené rôzne možnosti prenájmu a hlavne 24 hodinovú prevádzku 7 dní v týždni, ktorá by mala poskytnúť ideálny časový priestor pre zľadenie možností a potrieb fotografa, produkcie, tvorcov, klientov či modeliek. Nachádzame sa v nerušenej časti Nových Zámkov s výbornou dostupnosťou, bezproblémovým parkovaním priamo pred štúdiom v chránenom objekte. V prípade väčšej produkcie je možné doobjednať ďalšie priestory.

Priestory:

Samotné fotoštúdio je na 3. poschodí budovy s veľkými oknami - čiže aj prirodzené svetlo je tu veľmi pôsobivé a efektívne využiteľné. Zo štúdia je prístup aj na veľkú plochú strechu, ktorá inšpiratívnym spôsobom rozširuje možnosti fotografov. Štúdio je veľké a priestranné, k dispozícii sú rôzne rekvizity. Celkovo sa dá prenajať plocha o veľkosti viac ako 100 m2.

Vybavenie fotoštúdia:

Fotoštúdio je vybavené profesionálnou osvetľovacou technikou, s bohatým príslušenstvom značky Photon a Godox. K dispozícii sú tri štúdiové blesky s výkonom 400 W s okamžitým nabitím (doba nabitia sa pohybuje medzi 0,5-2s), určené na trvalé použitie (žiadne straty času pri čakaní, kým sa svetlá schladia). Ďalej je k dispozícii trvalé svetlo s 5 žiarivkami, s celkovým výkonom 600 W v prepočte na klasické žiarovky, ktoré sa dajú samostatne zapínať a tak regulovať celkový výkon. Je osadené žiarivkami s teplotou 3200 K a preto sa využíva v prípade potreby teplejších tónov. K dispozícii je aj stojan, pomocou ktorého môžete využívať aj Váš systémový blesk ako štúdiové svetlo, vrátane všetkých našich doplnkov. Základné čierne a biele pozadie sú šírky 2,7m. Ostatné sú v rôznych šírkach a veľkostiach podľa spôsobu ich využitia. 3D polystyrénové pozadia sú v tvare tehlovej steny, starej steny, atď. V prípade špeciálnych požiadaviek, Vám môžeme na objednávku zabezpečiť širokú škálu pozadí.

Cenník:

Nekomerčné fotenie:

Fotenie do 2 hod:                          20,- Eur
Za každú zač. hodinu po 2. hod: 10,- Eur

• osobné projekty
• charitatívne projekty
• študentské práce
• fototesty
• práce inak komerčné, za ktoré fotograf neinkasuje honorár

Komerčné fotenie:

Fotenie do 1 hod:                        20,- Eur
Fotenie do 2 hod:                        36,- Eur
Fotenie do 3 hod:                        48,- Eur
Fotenie do 4 hod:                        59,- Eur
Za každú zač. hodinu po 4. hod: 12,- Eur

• produktová fotografia
• reklamná fotografia 
• fotenie pre firmy
• fotografie určené na predaj

V cene prenájmov je zahrnuté aj využitie svetiel bez ďalších príplatkov.

Od tretieho prenájmu zľava 10%.
Fotenie v čase od 22:00 - 08:00 +25%
Fotenie od piatka 22:00 do pondelka 08:00 + 25% (v noci sa pripočíta aj nočná prirážka)
Prenájom druhej miestnosti (posledné 2 obrázky) jednotná cena +30,-€ na deň